.
📗 #خوشه_های_خشم .
📗اثر : #جان_اشتاین_بک .
📗سال چاپ : ۲۵۳۶شاهنشاهی
.
📗 #انتشارات_امیرکبیر .
📗بسیار تمیز و عالی
(چاپ اصلی)
.
◀️کمیاب
.
💫قیمت : ۸۸
❌❌فروخته شد❌❌
__________________________________________
#ادبیات_کلاسیک

kharid.forosh.ketab97
خرید و فروش کتاب
kharid.forosh.ketab97
. 📗 #خوشه_های_خشم . 📗اثر : #جان_اشتاین_بک . 📗سال چاپ : ۲۵۳۶شاهنشاهی . 📗 #انتشارات_امیرکبیر . 📗بسیار تمیز و عالی (چاپ اصلی) . ◀️کمیاب . 💫قیمت : ۸۸ ❌❌فروخته شد❌❌ __________________________________________ #ادبیات_کلاسیک

Comments ()